Van Loenhout AssurantiŽn
Montenaken 8
4561 JL - Steenbergen

info@vanloenhoutassurantien.nl
06-20599055
0167-565228
0167-561171


 

Leven- en spaarhypotheken

De kenmerken

  • Geen verplichte aflossing tijdens de looptijd

  • Vaste maandelijkse lasten (= rente + premie)

  • Maximaal benutten fiscale vrijstelling van box I

  • De hypotheek wordt in principe aan het einde van de looptijd met de kapitaalverzekering gelost

  • Maximale renteaftrek gedurende maximaal 30 jaar

  • De uitkering van de gespaarde of belegde premies is belastingvrij, mits er is voldaan aan bepaalde voorwaarden

 

Premie kapitaalverzekering eigen woning
Levenhypotheken danken hun naam aan het feit dat de premies worden gebruikt voor een 'gemengde' kapitaalverzekering eigen woning. Deze verzekering bestaat uit een overlijdensrisicodeel en een spaar- of beleggingsdeel. Het risicodeel zorgt voor uitbetaling van het hele of gedeeltelijke hypotheekbedrag bij overlijden. Met het spaar- of beleggingsdeel wordt vermogen opgebouwd om op de einddatum de hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen. Een klein deel van de premie wordt gereserveerd om de kosten van de verzekeraar te betalen. Naast de premie betaalt u rente over het hypotheekbedrag.

 

Fiscale regels kapitaalverzekering eigen woning
Bij levenhypotheken maakt u gebruik van de fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning: gedurende een periode van minimaal 15 of 20 jaar kunt u belastingvrij een kapitaal opbouwen. Voor 2004 zijn die bedragen respectievelijk € 31.200,- en € 106.300,- (in totaal € 137.500,-). Deze vrijstellingen gelden eenmalig per verzekeringsnemer en zijn ook van toepassing als er wordt uitgekeerd bij vroegtijdig overlijden van een verzekerde. Gehuwden en samenwonenden kunnen rekenen op het dubbele: in totaal € 275.000,-. Er moet wel tenminste en aansluitend 15 of 20 jaar premie zijn betaald, terwijl de hoogste jaarpremie niet meer dan tienmaal de laagste premie mag zijn geweest.
De vrijstellingsbedragen worden jaarlijks geÔndexeerd.

Hypotheekvormen

- Aflossingsvrije hypotheek

- Beleggingshypotheek

- Hybride hypotheek

Klassieke hypotheekvormen

- Leven- en spaarhypotheken

- Spaarhypotheek